Afdrukken

ICT-specialist (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : VBFBIC002

Niveau: B

Functiefamilie : Ontwerpers

Beroepscategorie : 17. Informatie- en Communicatietechnologie (IC)
Doel van de functie

Ontwikkelen van applicaties, realiseren van programma's en programmeren, testen, verbeteren, onderhouden en documenteren van de applicaties, systemen en pc’s

teneinde

efficiënte informaticatoepassingen te bekomen.

 

Resultaatgebieden
Als
analist
  de behoeftes van de gebruikers aanalyseren (al dan niet in samenwerking met de functionele analisten)

teneinde

  tegemoet te komen aan de verwachtingen en/of technische specificaties, rekening houdend met de haalbaarheid en de regels binnen de administratie

 

Voorbeelden van taken
 • opmaken van flowcharts, op basis van functionele analyses en de details te definiëren voor het te ontwikkelen programma
 • detailanalyses maken van de behoeften van gebruikers

 

Als
programmeur
  schrijven van programma's en verbeteringen aanbrengen in programma's, vertrekkend van uitgewerkte functionele en technische analyses binnen vastgelegde procedures en protocollen

teneinde

  de gewenste (onderdelen van) programma's te realiseren.

 

Voorbeelden van taken
 • schrijven van concrete informaticatoepassingen op basis van voorafgaande functionele en technische analyses en adequate technische documentatie opstellen
 • de toepassingen controleren en testen om er eventuele fouten in te ontdekken
 • de toepassingen implementeren en de gebruikers informeren over het gebruik ervan
 • de toepassingen onderhouden om ze te verbeteren of om ze aan te passen aan de evolutie binnen de soft- en hardware
 • reglementaire en administratieve veranderingen opvolgen

 

Als
servicedeskmedewerker (1ste en 2de lijn)
  inlichtingen en technische antwoorden aan de gebruikers verstrekken

teneinde

  hen een efficiënte oplossing op hun vragen en problemen aan te bieden.

 

Voorbeelden van taken
 • het ICT materiaal (pc’s, printers, kabels, kaartlezers..) installeren en configureren
 • opmaken van documentatie over Hard en software-installaties
 • ondersteuning bieden voor de MS-Office applicaties (Excel,Word,..)
 • diagnoses stellen bij IT-HW problemen (en deze oplossen)
 • documenteren van de oplossingen in het systeem van de service desk

 

Als
systeembeheerder
  technisch opvolgen van de bestaande toepassingen

teneinde

  een klantgerichte informaticatoepassing te voorzien

 

Voorbeelden van taken
 • opzetten, installeren en configureren van ICT-ondersteunende systemen
 • bestaande systemen onderhouden en laten evolueren
 • uitvoeren van operationele taken in functie van gebruikersvereisten op deze systemen
 • beheren van de capaciteit en monitoren van de performantie en beheren van releases
 • opstellen van documentatie zowel voor systeemgroepen als voor de eindgebruikers

 

Als
specialist
  op de hoogte blijven van de evoluties en ontwikkelingen op het gebied van IT-programmatie, zijn/haar kennis up-to-date houden in functie van de technische evoluties

teneinde

  zijn/haar geloofwaardigheid te verstevigen door een dienst aan te bieden die continu gebaseerd is op geactualiseerde kennis.

 

Voorbeelden van taken
 • Op de hoogte blijven van nieuwe technologieën en de evoluties binnen het vakdomein
 • Voorstellen doen om de servicedesk beter te laten functioneren
 • Begeleiden en opvolgen van verbeteringsprojecten

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

Celhoofd

Richtlijnen en Procedures voor het correct uitoefenen van de dagdagelijkse taken (eerste en tweedelijnsondersteuning gebruikers)

Geschreven documenten

En tweewekelijkse teamvergaderingen

Eindgebruikers

Vragen rond systemen, programma’s en Pc’s.

Telefoon, e-mail, ticket

Dagelijks

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

Eigen cel

Commentaar bij het afsluiten van incidenten in het ITSM systeem

Geschreven, Verplicht in te vullen bij het afsluiten van een taak.

Telkens bij het afsluiten van een taak, dus ongeveer 100 per maand

Eindgebruiker

Commentaar bij het afsluiten van incidenten in het ITSM systeem

Geschreven, Verplicht in te vullen bij het afsluiten van een taak.

Telkens bij het afsluiten van een taak, dus ongeveer 100 per maand

Hiërarchische overste

Informatie over de wijze waarop taken behandeld werden

In persoonlijke ontmoetingen en gedurende de tweewekelijkse team-meetings

Tweewekelijks

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

Diensthoofd Service Desk

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • Praktische tijdsverdeling. Aan de uit te voeren taken hangen deadlines in functie van de SLA’s. De medewerker dient die deadlines te respecteren maar kan daarnaast vrij invullen wanneer hij bepaalde taken uitvoert.

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • Voor de wijze waarop op vragen van eindgebruikers in gegaan wordt wanneer die vragen buiten de bestaande procedures en richtlijnen vallen.
 • Tijdstippen van verlof.

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

/

 

Eigen werkbudget

/

 

Andere kwantitatieve gegevens

1. /

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • Er zijn een aantal richtlijnen qua security en vertrouwelijkheid waaraan een service desk medewerker moet voldoen, maar dit ligt niet altijd wettelijk vast en is aan veranderingen onderhevig.

 

Welke vernieuwingen
 • Verbetervoorstellen voor de methodes en procedures die gebruikt worden binnen de service desk.

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • /

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.