Afdrukken

Informatica-assistent (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : VBFBIC003

Niveau: C

Functiefamilie : Ondersteuners

Beroepscategorie : 17. Informatie- en Communicatietechnologie (IC)
Doel van de functie

Verzorgen van de technische ondersteuning op het gebied van hardware, software of systemen

teneinde

de eindgebruikers in staat te stellen de IT instrumenten ter hun beschikking, optimaal aan te wenden om hun functie uit te oefenen

 

Resultaatgebieden
Als
helpdesk medewerker
  de gebruikers van software toepassingen, systemen en hardware technische ondersteuning bieden

teneinde

  hen optimaal met het informaticamateriaal te laten werken.

 

Voorbeelden van taken
 • telefonisch uitleg verschaffen over bepaalde toepassingen
 • de gebruiker ter plaatse helpen bij problemen
 • doorgeven van complexe problemen aan specialisten

 

Als
informatica-assistent
  bijdragen tot het onderhoud en beheer van hardware, netwerk, mainframe en operaties in de computerzaal

teneinde

  mee in te staan voor het optimale functioneren van de informatica-investeringen.

 

Voorbeelden van taken
 • nieuwe users creëren, paswoorden toekennen en aanpassen
 • nemen van back-ups en draaien, controleren van listings ter controle
 • onderhouden, installeren en herstellen van printers
 • configureren van PC’s
 • installeren van anti – virussen

 

Als
logistiek medewerker
  het informaticamateriaal en de technische uitrusting beheren

teneinde

  altijd over het nodige materiaal te beschikken.

 

Voorbeelden van taken
 • bijhouden bestellingen computers, geheugenkaarten, kabels, … (hardware)
 • verifiëren van geleverde goederen/diensten
 • bijhouden van de specifieke aanvragen van de gebruikers in verband met technische problemen

 

Als
documentatiebeheerder
  genereren, klasseren en bewaren van alle documentatie inzake de informatica (toepassingen) van de dienst

teneinde

  de gebruikers op gestructureerde manier op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen.

 

Voorbeelden van taken
 • bijhouden statistieken (aantal interventies,…)
 • klasseren updaten van alle beschikbare/technische documentatie
 • aanmaken van documentatie voor de eindgebruikers

 

Als
junior programmeur
  instaan voor de programmering van eenvoudige toepassingen op aangeven van senior programmeur of analist

teneinde

  een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van betrouwbare programma’s volgens de specificaties.

 

Voorbeelden van taken
 • ontwikkelen van kleine projecten (gebruik van Acces)
 • ontwikkelen van websites
 • onderhouden van software van andere leveranciers in samenwerking met de leveranciers
 • gebruiken van softwareprogramma’s om bepaalde documenten (bijvoorbeeld websites, presentaties, ... ) te kunnen creëren en afleveren

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

Diensthoofd

Te verrichten taken, te verwerken gegevens

Mail, Mondeling, telefoon

Dagelijks

Van de netwerkbeheerder (shared services, Smals of leverancier)

Structuur, aanpassingen, nieuwigheden, problemen, onderbrekingen (voorzien of niet, …)

Mail, telefoon, intranet, “common tool (cfr. CA voor shared services)

Afhankelijk van de dringendheid van de informatie

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

diensthoofd

Verrichte taken, verwerkte gegevens

Mail, Mondeling, telefoon

Dagelijks

Aan de gebruikers van het netwerk, aan zijn diensthoofd (stand van zaken).

Technische informatie (in verband met de gebruikte soft- of hardware), antwoorden op vragen, vragen over het gebruik van software, planning van installaties, herstellingen.

Mail, telefoon, intranet,

Dagelijks: afhankelijk van de dringendheid van de informatie

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

Directeur IT

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • Kleine interventies

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • Aankopen van materiaal (hard- en software), ontwikkeling opstarten, belangrijke herstellingen.

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

Investeringen (algemeen pakket) 200.000 €

 

Eigen werkbudget

geen

 

Andere kwantitatieve gegevens

1. geen

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • Interne procedures

 

Welke vernieuwingen
 • Kan op technisch gebied voorstellen doen (verbeteringen beheer netwerk, betere computers, keuze materialen)

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • Niet relevant

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen – basis of basis en marges of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.