Afdrukken

Assistent/Assistente IT-helpdesk (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : VBFBIC003

Niveau: C

Functiefamilie : Ondersteuners

Beroepscategorie : 17. Informatie- en Communicatietechnologie (IC)
Doel van de functie

Verzorgen van de technische ondersteuning op het gebied van hardware, software of systemen

teneinde

de eindgebruikers in staat te stellen de IT-instrumenten ter hun beschikking, optimaal te gebruiken.

 

Resultaatgebieden
Als
helpdeskmedewerker
  technische ondersteuning bieden aan de gebruikers van softwaretoepassingen, systemen en hardware

teneinde

  hen optimaal met het beschikbare informaticamateriaal te laten werken.

 

Voorbeelden van taken
 • een probleem of vraag correct registreren in het ticketing systeem en het ticket correct sluiten wanneer het probleem is opgelost
 • telefonisch of ter plaatse uitleg geven over bepaalde toepassingen of helpen bij de opsporing en de oplossing van problemen van gebruikers
 • doorgeven van complexe problemen aan de tweede lijn en de situatie opvolgen volgens de instructies van de leidinggevende

 

Als
informatica-assistent
  bijdragen tot het onderhoud en beheer van hardware, netwerk, mainframe en eventueel IT-operaties in computerlokalen

teneinde

  mee in te staan voor het optimale functioneren van de informatica-investeringen.

 

Voorbeelden van taken
 • nieuwe users creëren, paswoorden toekennen en aanpassen
 • nemen en uitvoeren van back-ups, controleren van listings
 • onderhouden, installeren en herstellen van printers
 • configureren van PC’s
 • installeren van anti–virussoftware

 

Als
logistiek medewerker
  het informaticamateriaal en de technische uitrusting beheren

teneinde

  altijd over het nodige materiaal te beschikken.

 

Voorbeelden van taken
 • bijhouden van bestellingen computers, geheugenkaarten, kabels, … (hardware)
 • verifiëren van geleverde goederen en diensten
 • opvolgen van de specifieke aanvragen van de gebruikers in verband met technische problemen

 

Als
documentatiebeheerder
  genereren, klasseren en bewaren van alle documentatie van de dienst

teneinde

  de gebruikers adequate antwoorden te kunnen geven op hun vragen.

 

Voorbeelden van taken
 • bijhouden statistieken (aantal interventies,…)
 • klasseren updaten van alle beschikbare/technische documentatie
 • aanmaken van documentatie voor de eindgebruikers
 • deelnemen aan de opmaak van een FAQ

 

Als
junior programmeur
  instaan voor de programmering van eenvoudige toepassingen op aangeven van een IT-programmeur of functioneel analist

teneinde

  een bijdrage te leveren aan een IT-omgeving aangepast aan de noden van de gebruikers.

 

Voorbeelden van taken
 • programmeren en testen van kleine toepassingen
 • programmeren, testen en onderhouden van kleine websites
 • onderhouden van software aangeleverd door leveranciers in samenwerking met de leveranciers
 • gebruiken van softwareprogramma’s om bepaalde documenten (bijvoorbeeld websites, presentaties,... ) te kunnen creëren en afleveren

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

diensthoofd

taken, te verwerken gegevens

mail, mondeling, telefoon

dagelijks

netwerkbeheerder (shared services, Smals of leverancier)

structuur, aanpassingen, nieuwigheden, problemen, onderbrekingen (voorzien of niet, …)

mail, telefoon, intranet, gemeenschappelijk platform

afhankelijk van de dringendheid van de informatie

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

diensthoofd

taken, verwerkte gegevens, stand van zaken

mail, mondeling, telefoon

dagelijks

gebruikers van het netwerk

technische informatie, antwoorden op vragen over het gebruik van software, planning van installaties, herstellingen

Mail, telefoon, intranet

afhankelijk van de dringendheid van de informatie

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

de leidinggevende van de helpdesk

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • initiatief voor het bepalen van de volgorde van de activiteiten op korte termijn en bij het beheer van onvoorziene omstandigheden

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • bestellen van materiaal (hard- en software), ontwikkelingen opstarten, belangrijke herstellingen

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

 

Eigen werkbudget

 

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • interne procedures
 • ICT-richtlijnen

 

Welke vernieuwingen
 • kan op technisch gebied voorstellen doen (verbeteringen beheer netwerk, computers, keuze materialen)

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • interne procedures
 • ICT-richtlijnen
 • eigen ervaring binnen de functie

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.