Afdrukken

Expert ICT kansspelen (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : VBFBIC006

Niveau: B

Functiefamilie : Ontwerpers

Beroepscategorie : 17. Informatie- en Communicatietechnologie (IC)
Doel van de functie

Programma’s, systemen, databanken op het gebied van kansspelen ontwikkelen, testen, implementeren, documenteren en onderhouden en eventuele fraudemechanismen ontdekken

teneinde

de gebruikers kansspelautomaten ter beschikking te stellen die aan de verwachte technische eisen en de van kracht zijnde wettelijke voorschriften voldoen.

 

Resultaatgebieden
Als
analist
  De toepassingen (software van kansspelen) analyseren rekening houdend met de technische specificaties, de wetgeving, de haalbaarheid en de bestaande normen binnen het bestuur

teneinde

  ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de vereisten wat betreft integriteit en de afwezigheid van frauduleuze mechanismen.

 

Voorbeelden van taken
 • De source codes bestuderen en de werking van de toepassing begrijpen.
 • De afwezigheid van frauduleuze softwaremechanismen nagaan.
 • De integriteit van de software garanderen door na te gaan of de versies van de software op de spelmachines de goedgekeurde versies zijn.
 • De updates van en de aangebrachte aanpassingen op een software analyseren en nagaan of de aangekondigde wijzigingen de werking van andere programmadelen niet beïnvloeden.
 • De kwetsbaarheid van de software ten aanzien van frauduleuze aanpassingen bestuderen.

 

Als
programmeur
  Informaticatoepassingen ontwerpen en ontwikkelen op basis van voorafgaande functionele en technische analyses

teneinde

  het toezicht op de op de uitgebate machines geïnstalleerde software mogelijk te maken en te vergemakkelijken.

 

Voorbeelden van taken
 • Methodes ontwikkelen die de echtheid van de software kunnen waarborgen.
 • De toepassingen controleren en testen om eventuele onregelmatigheden te ontdekken.
 • Toepassingen implementeren en gebruikers informeren over de gebruiksmodaliteiten.
 • Aangepaste technische documentatie opmaken.
 • De toepassingen onderhouden met het oog op het verbeteren en aanpassen aan de hardware- en software-evolutie en aan de reglementaire en administratieve wijzigingen.

 

Als
adviseur
  Afhankelijk van de beschikbare middelen en budgets, de verschillende overwogen hardware- en software-oplossingen evalueren

teneinde

  zo goed mogelijk aan de verwachtingen en behoeften te beantwoorden van de organisatie, interne en externe klanten of opdrachtgevers.

 

Voorbeelden van taken
 • Haalbaarheidsonderzoeken uitvoeren.
 • De prestaties van de voorgestelde oplossingen met elkaar vergelijken.
 • De aangenomen oplossingen op technisch vlak evalueren.

 

Als
dossierbeheerder en/of documentatiebeheerder
  Zorgen voor de opvolging en het beheer van informatie van de ontwikkelde toepassingen

teneinde

  de organisatie en de medewerkers gestructureerde, relevante en actuele informatie ter beschikking te stellen.

 

Voorbeelden van taken
 • De activiteiten en resultaten documenteren.
 • De keuzes documenteren en argumenteren.
 • Gegevens verzamelen en invoegen in databanken.
 • Verslagen en lijsten opmaken op basis van de databanken.
 • De nieuwe medewerkers opleiden en begeleiden.

 

Als
contactpersoon
  Informatie en uitleg verschaffen en vragen/klachten betreffende de werking van de ontwikkelde toepassingen beantwoorden

teneinde

  het personeel te ondersteunen en een kwaliteitsvolle dienst aan de klanten te bieden.

 

Voorbeelden van taken
 • Binnenkomende aanvragen, vragen en klachten behandelen.
 • De medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de evaluatie van de kansspelautomaten begeleiden en opleiden.
 • De gebruikers op de hoogte houden van de toepassingen, de na te leven procedures en goede praktijken uitleggen.
 • De werking van de hard- en software uitleggen.

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

De verantwoordelijke van de dienst Kansspelen

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.