Afdrukken

Expert ICT kansspelen (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : VBFBIC006

Niveau: B

Functiefamilie : Ontwerpers

Beroepscategorie : 17. Informatie- en Communicatietechnologie (IC)
Doel van de functie

Programma’s, systemen, databanken op het gebied van kansspelen ontwikkelen, testen, implementeren, documenteren en onderhouden en eventuele fraudemechanismen ontdekken

teneinde

de gebruikers kansspelautomaten ter beschikking te stellen die aan de verwachte technische eisen en de van kracht zijnde wettelijke voorschriften voldoen.

 

Resultaatgebieden
Als
analist
  De toepassingen (software van kansspelen) analyseren rekening houdend met de technische specificaties, de wetgeving, de haalbaarheid en de bestaande normen binnen het bestuur

teneinde

  ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de vereisten wat betreft integriteit en de afwezigheid van frauduleuze mechanismen.

 

Voorbeelden van taken
 • De source codes bestuderen en de werking van de toepassing begrijpen.
 • De afwezigheid van frauduleuze softwaremechanismen nagaan.
 • De integriteit van de software garanderen door na te gaan of de versies van de software op de spelmachines de goedgekeurde versies zijn.
 • De updates van en de aangebrachte aanpassingen op een software analyseren en nagaan of de aangekondigde wijzigingen de werking van andere programmadelen niet beïnvloeden.
 • De kwetsbaarheid van de software ten aanzien van frauduleuze aanpassingen bestuderen.

 

Als
programmeur
  Informaticatoepassingen ontwerpen en ontwikkelen op basis van voorafgaande functionele en technische analyses

teneinde

  het toezicht op de op de uitgebate machines geïnstalleerde software mogelijk te maken en te vergemakkelijken.

 

Voorbeelden van taken
 • Methodes ontwikkelen die de echtheid van de software kunnen waarborgen.
 • De toepassingen controleren en testen om eventuele onregelmatigheden te ontdekken.
 • Toepassingen implementeren en gebruikers informeren over de gebruiksmodaliteiten.
 • Aangepaste technische documentatie opmaken.
 • De toepassingen onderhouden met het oog op het verbeteren en aanpassen aan de hardware- en software-evolutie en aan de reglementaire en administratieve wijzigingen.

 

Als
adviseur
  Afhankelijk van de beschikbare middelen en budgets, de verschillende overwogen hardware- en software-oplossingen evalueren

teneinde

  zo goed mogelijk aan de verwachtingen en behoeften te beantwoorden van de organisatie, interne en externe klanten of opdrachtgevers.

 

Voorbeelden van taken
 • Haalbaarheidsonderzoeken uitvoeren.
 • De prestaties van de voorgestelde oplossingen met elkaar vergelijken.
 • De aangenomen oplossingen op technisch vlak evalueren.

 

Als
dossierbeheerder en/of documentatiebeheerder
  Zorgen voor de opvolging en het beheer van informatie van de ontwikkelde toepassingen

teneinde

  de organisatie en de medewerkers gestructureerde, relevante en actuele informatie ter beschikking te stellen.

 

Voorbeelden van taken
 • De activiteiten en resultaten documenteren.
 • De keuzes documenteren en argumenteren.
 • Gegevens verzamelen en invoegen in databanken.
 • Verslagen en lijsten opmaken op basis van de databanken.
 • De nieuwe medewerkers opleiden en begeleiden.

 

Als
contactpersoon
  Informatie en uitleg verschaffen en vragen/klachten betreffende de werking van de ontwikkelde toepassingen beantwoorden

teneinde

  het personeel te ondersteunen en een kwaliteitsvolle dienst aan de klanten te bieden.

 

Voorbeelden van taken
 • Binnenkomende aanvragen, vragen en klachten behandelen.
 • De medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de evaluatie van de kansspelautomaten begeleiden en opleiden.
 • De gebruikers op de hoogte houden van de toepassingen, de na te leven procedures en goede praktijken uitleggen.
 • De werking van de hard- en software uitleggen.

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

Het management

Beleid van het managementplan

Mondeling en/of schriftelijk

Jaarlijks

De verantwoordelijke van de dienst Kansspelen

Richtlijnen, instructies en technische informatie

Mondeling en/of schriftelijk

Wekelijks en/of dagelijks

De medewerkers van de dienst Kansspelen

Technische en praktische informatie

Mondeling en/of schriftelijk

Dagelijks

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

De verantwoordelijke van de dienst Kansspelen

Technische informatie en resultaten

Mondeling en/of schriftelijk

Wekelijks en/of dagelijks

De medewerkers van de dienst Kansspelen

Technische en praktische informatie, instructies

Mondeling en/of schriftelijk

Dagelijks

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

De verantwoordelijke van de dienst Kansspelen

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • De organisatie van zijn eigen activiteiten en de uitvoering van de taken die hem werden toegewezen.
 • De conclusies die op de test- en analyseresultaten zijn gebaseerd met naleving van de vooropgestelde procedures en standaarden.

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • De procedures en systemen veranderen. De voorgestelde verbeteringen moeten worden goedgekeurd.
 • Informatie die aan de producenten wordt verzonden.

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

Niet relevant

 

Eigen werkbudget

Niet relevant

 

Andere kwantitatieve gegevens

1. Niet relevant

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • De reglementering en de richtlijnen op het vlak van kansspelen.

 

Welke vernieuwingen
 • Verbeteringen voorstellen inzake de bestaande procedures en systemen.

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • Kennis van de programmeertalen (C, C++ en Assembleertaal), basiskennis in andere ICT-domeinen (netwerken, databanken, internet,…), kennis van hardware

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.