Afdrukken

Ontwikkelaar van ICT-toepassingen (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : VBFBIC007

Niveau: B

Functiefamilie : Ontwerpers

Beroepscategorie : 17. Informatie- en Communicatietechnologie (IC)
Doel van de functie

Verzekeren van de technische ontwikkeling van informaticatoepassingen evenals de ondersteuning die nodig is voor de verschillende personen die interveniëren op basis van een luisterend oor voor de behoeften van de gebruiker

teneinde

aan de gebruiker een product af te leveren dat aan de technische en kwalitatieve eisen beantwoordt

 

Resultaatgebieden
Als
ontwikkelaar
  informaticatoepassingen bedenken en ontwikkelen of wijzigingen aanbrengen aan bestaande toepassingen op basis van een functionele en technische analyse

teneinde

  de productiviteit, de verwerkingssnelheid te verhogen en het werk van de gebruiker te vergemakkelijken

 

Voorbeelden van taken
 • toepassingen ontwikkelen
 • de toepassingen controleren en testen
 • onderhoud van de toepassingen (aanpassingen, evolutie van software en hardware)
 • bugs bijsturen

 

Als
technisch analist
  technische oplossingen zoeken als voorbereiding op, tijdens de ontwikkeling of bij het updaten van een toepassing

teneinde

  zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de gebruiker.

 

Voorbeelden van taken
 • Technische keuzen maken (framework, databanken, servers…)
 • Met de functionele analisten deelnemen aan de analyse van de behoeften van de gebruikers
 • De technische analyse opstellen op basis van de functionele analyse
 • Kiezen van de architectuur in functie van de standaarden die aangewend worden binnen het FAGG en van de behoeften van de toepassing
 • Technische oplossingen zoeken die het mogelijk maken de functionele behoeften van de gebruiker te beantwoorden

 

Als
expert
  Analyseren van de vragen van de gebruikers en compromissen voorstellen die rekening houden met de technische realiteit en beperkingen die hieraan inherent zijn

teneinde

  de gebruiker in staat te stellen zijn opdracht te vervullen mits rekening te houden met de risico’s en beperkingen.

 

Voorbeelden van taken
 • Presenteren van de vooruitgang, ontvangen van feedback, voorstellen van oplossingen en werken aan compromissen met de klant
 • Communiceren met de gebruikers tijdens vergaderingen
 • Alternatieven voorstellen met betrekking tot de behoeften
 • De problemen uitleggen en ervoor zorgen dat ze begrepen worden

 

Als
redacteur
  opstellen van de technische documentatie over de ontwikkelingen en deze up to date brengen

teneinde

  het de andere leden van het team mogelijk te maken de procedures te volgen die nodig zijn voor het onderhoud van de toepassing.

 

Voorbeelden van taken
 • Beschrijven van de technologieën die in de toepassingen worden aangewend
 • Beschrijven van de gebruikte conventies
 • Beschrijven van de testprocedures en de eerste oplossingen in geval van een probleem

 

Als
teamlid
  de eigen kennis en ervaring met het team delen

teneinde

  te helpen bij het maken van de beste toekomstige keuzen en doeltreffender te zijn bij de toekomstige ontwikkelingen.

 

Voorbeelden van taken
 • deelnemen aan de dagelijkse samenkomsten tussen ontwikkelaars
 • deelnemen aan de retrospectieve vergaderingen na de verwezenlijking van het project

 

Als
kennisbeheerder
  zich up to date houden met betrekking tot de goede praktijk van de sector betreffende de ontwikkeling en de technische aspecten

teneinde

  de problemen, storingen, traagheden die de productiviteit van de gebruiker in het gedrang kunnen brengen, te vermijden.

 

Voorbeelden van taken
 • Gespecialiseerde websites raadplegen
 • Deelnemen aan infosessies die door beroepslieden van de sector worden gegeven
 • Deelnemen aan opleidingen

 

Als
opleider
  gebruikers of collega’s opleiden voor het gebruik van de ontwikkelde toepassing

teneinde

  een optimaal gebruik en een snelle hantering van de toepassing te verzekeren.

 

Voorbeelden van taken
 • Praktische demonstraties geven in kleine groepen
 • Een werking uitleggen naar aanleiding van een individuele vraag

 

Als
contactpunt
  fungeren als contactpersoon met betrekking tot de technische aspecten van de toepassing die voor de gebruikers, de collega’s of de externe IT contacten wordt ontwikkeld

teneinde

  een probleem op te lossen, te helpen oplossen of de interventie van een gesprekspartner te vergemakkelijken.

 

Voorbeelden van taken
 • Via e-mail technische vragen beantwoorden
 • Antwoorden opzoeken, intern aan onderzoek doen
 • Interventies verrichten op programma’s
 • Een werking uitleggen naar aanleiding van een individueel verzoek

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

Analisten / projectleiders

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.