Afdrukken

Ontwikkelaar van ICT-toepassingen (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : VBFBIC007

Niveau: B

Functiefamilie : Ontwerpers

Beroepscategorie : 17. Informatie- en Communicatietechnologie (IC)
Doel van de functie

Verzekeren van de technische ontwikkeling van informaticatoepassingen evenals de ondersteuning die nodig is voor de verschillende personen die interveniëren op basis van een luisterend oor voor de behoeften van de gebruiker

teneinde

aan de gebruiker een product af te leveren dat aan de technische en kwalitatieve eisen beantwoordt

 

Resultaatgebieden
Als
ontwikkelaar
  informaticatoepassingen bedenken en ontwikkelen of wijzigingen aanbrengen aan bestaande toepassingen op basis van een functionele en technische analyse

teneinde

  de productiviteit, de verwerkingssnelheid te verhogen en het werk van de gebruiker te vergemakkelijken

 

Voorbeelden van taken
 • toepassingen ontwikkelen
 • de toepassingen controleren en testen
 • onderhoud van de toepassingen (aanpassingen, evolutie van software en hardware)
 • bugs bijsturen

 

Als
technisch analist
  technische oplossingen zoeken als voorbereiding op, tijdens de ontwikkeling of bij het updaten van een toepassing

teneinde

  zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de gebruiker.

 

Voorbeelden van taken
 • Technische keuzen maken (framework, databanken, servers…)
 • Met de functionele analisten deelnemen aan de analyse van de behoeften van de gebruikers
 • De technische analyse opstellen op basis van de functionele analyse
 • Kiezen van de architectuur in functie van de standaarden die aangewend worden binnen het FAGG en van de behoeften van de toepassing
 • Technische oplossingen zoeken die het mogelijk maken de functionele behoeften van de gebruiker te beantwoorden

 

Als
expert
  Analyseren van de vragen van de gebruikers en compromissen voorstellen die rekening houden met de technische realiteit en beperkingen die hieraan inherent zijn

teneinde

  de gebruiker in staat te stellen zijn opdracht te vervullen mits rekening te houden met de risico’s en beperkingen.

 

Voorbeelden van taken
 • Presenteren van de vooruitgang, ontvangen van feedback, voorstellen van oplossingen en werken aan compromissen met de klant
 • Communiceren met de gebruikers tijdens vergaderingen
 • Alternatieven voorstellen met betrekking tot de behoeften
 • De problemen uitleggen en ervoor zorgen dat ze begrepen worden

 

Als
redacteur
  opstellen van de technische documentatie over de ontwikkelingen en deze up to date brengen

teneinde

  het de andere leden van het team mogelijk te maken de procedures te volgen die nodig zijn voor het onderhoud van de toepassing.

 

Voorbeelden van taken
 • Beschrijven van de technologieën die in de toepassingen worden aangewend
 • Beschrijven van de gebruikte conventies
 • Beschrijven van de testprocedures en de eerste oplossingen in geval van een probleem

 

Als
teamlid
  de eigen kennis en ervaring met het team delen

teneinde

  te helpen bij het maken van de beste toekomstige keuzen en doeltreffender te zijn bij de toekomstige ontwikkelingen.

 

Voorbeelden van taken
 • deelnemen aan de dagelijkse samenkomsten tussen ontwikkelaars
 • deelnemen aan de retrospectieve vergaderingen na de verwezenlijking van het project

 

Als
kennisbeheerder
  zich up to date houden met betrekking tot de goede praktijk van de sector betreffende de ontwikkeling en de technische aspecten

teneinde

  de problemen, storingen, traagheden die de productiviteit van de gebruiker in het gedrang kunnen brengen, te vermijden.

 

Voorbeelden van taken
 • Gespecialiseerde websites raadplegen
 • Deelnemen aan infosessies die door beroepslieden van de sector worden gegeven
 • Deelnemen aan opleidingen

 

Als
opleider
  gebruikers of collega’s opleiden voor het gebruik van de ontwikkelde toepassing

teneinde

  een optimaal gebruik en een snelle hantering van de toepassing te verzekeren.

 

Voorbeelden van taken
 • Praktische demonstraties geven in kleine groepen
 • Een werking uitleggen naar aanleiding van een individuele vraag

 

Als
contactpunt
  fungeren als contactpersoon met betrekking tot de technische aspecten van de toepassing die voor de gebruikers, de collega’s of de externe IT contacten wordt ontwikkeld

teneinde

  een probleem op te lossen, te helpen oplossen of de interventie van een gesprekspartner te vergemakkelijken.

 

Voorbeelden van taken
 • Via e-mail technische vragen beantwoorden
 • Antwoorden opzoeken, intern aan onderzoek doen
 • Interventies verrichten op programma’s
 • Een werking uitleggen naar aanleiding van een individueel verzoek

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

Gebruikers

Resultaten van hun testen, vragen, bugs

E-mails

Wekelijks tijdens de testfasen. Buiten de testfases: punctueel

Functionele analisten en projectleiders

De functionele analyse die de business behoeften beschrijft

Vergaderingen en e-mails

Vergadering: bij de lancering E-mails: tot aan de productie

Projectleider business

Gegevensstaal voor de testen, concrete uitleg over de werkmethodes

Vergaderingen en e-mails

Maandelijks

Andere ontwikkelaars

Opvolging van de taken (belangrijk in het geval van afhankelijkheden)

Stand-up meeting

Dagelijks

Externe IT-experten, consultants

Verzoeken om technische informatie, gegevens

E-mails, telefoon, vergaderingen

Maandelijks

Functionele chef

Prioriteit van de projecten

Vergaderingen

Maandelijks

Collega’s van de cel infrastructuur

Technische verplichtingen die nuttig zijn voor de ontwikkeling

E-mails, vergaderingen

Dagelijks Wekelijks

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

Gebruikers

Demonstratie, tips voor het gebruik, waarschuwing

Vergaderingen

Maandelijks

projectleider business

Demonstratie, tips voor het gebruik, waarschuwing

Vergaderingen

Maandelijks

functionele analisten

Demonstratie, tips voor het gebruik, waarschuwing

Vergaderingen

Maandelijks

projectleider IT

Demonstratie, tips voor het gebruik, waarschuwing

Vergaderingen

Maandelijks

andere ontwikkelaars van het team

Demonstratie, tips voor het gebruik, waarschuwing

Vergaderingen

Maandelijks

Externe IT-expert / collega’s van de cel infrastructuur

Technische informatie verschaffen over hetgeen wordt / werd gedaan (antwoorden op de vragen), Informatieaanvraag opdat de ontwikkelingen vooruitgang zouden kunnen boeken, Aanvraag tot productie

E-mails

Dagelijks

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

Analisten / projectleiders

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • Keuzes inzake technieken en implementatie, taakverdeling (team van ontwikkelaars in eigen beheer), alles binnen de beperkingen van de informaticastandaarden die bij het FAGG worden bepaald.
 • Dagelijkse organisatie van het werk.

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • Elke beslissing die het volgende met zich meebrengt: (i) een kostprijs, een verandering in de (ii) planning en (iii) de kwaliteit van de projecten. Bijvoorbeeld: deelname aan opleidingen, externe opdrachten, aankoop van programma’s, licenties, beschikbaarheden, vakantieaanvragen, opdrachten, verandering binnen een werkmethode

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

/

 

Eigen werkbudget

/

 

Andere kwantitatieve gegevens

1. /

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • Respect voor het beroepsgeheim en het privéleven
 • Respect voor de deontologie van de informaticasector

 

Welke vernieuwingen
 • De programma’s en processen van de ICT waarvoor de ontwikkelaars verantwoordelijk zijn, doen evolueren op basis van de technologieën en nieuwigheden.
 • Veranderingen en technische verbeteringen voorstellen.
 • Op basis van de persoonlijke en gemeenschappelijke ervaring en de elders waargenomen goede ICT praktijken de processen verbeteren.

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • Nieuwe technologieën en doorbraken in het systeem
 • Informaticanieuwigheden in het algemeen (ontwikkeling op wereldvlak)
 • De standaarden voor informaticaontwikkelingen van het FAGG

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.