Afdrukken

Attaché vertalingen - revisie (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : NCO007

Niveau: A

Klasse : A1

Functiefamilie : Ontwerpers

Beroepscategorie : 02. Communicatie en Informatie (CO)
Doel van de functie

Instaan voor de vertaling en de revisie van documenten vanuit een brontaal naar een doeltaal

teneinde

de medewerkers en het management van de organisatie en de burgers documenten ter beschikking te stellen in de gewenste taal en bij te dragen tot de goede werking van de organisatie.

 

Resultaatgebieden
Als
vertaler
  vertalen van teksten over uiteenlopende onderwerpen naar de moedertaal

teneinde

  de medewerkers en het management van de organisatie en de burgers teksten ter beschikking te stellen die correct en eenduidig vertaald zijn

 

Voorbeelden van taken
 • opzoeken van woordenschat en andere informatie nodig voor de vertaling
 • teksten vertalen
 • contact opnemen met de auteur van de tekst bij onduidelijkheden
 • feedback vragen over de kwaliteit van de uitgevoerde vertaling
 • een verklarende woordenlijst samenstellen (document dat de terminologie eigen aan de organisatie of terugkerende termen bevat)

 

Als
revisor
  in de moedertaal nakijken van vertaalde of opgemaakte teksten

teneinde

  de kwaliteit van de vertaalde teksten op linguïstisch vlak te verbeteren

 

Voorbeelden van taken
 • uitvoeren van een kwaliteitscontrole uitvoeren op de volledige tekst
 • nalezen van de vertalingen gemaakt door collega's, van een extern vertaalbureau of vertaald met automatische vertaaltools
 • herformuleren van zinnen of grotere delen tekst
 • advies geven aan collega's over het begrijpen van een tekst, het gebruik van een term,...

 

Als
taalkundige
  adviseren van de medewerkers van de organisatie over het gebruik van bepaalde terminologie

teneinde

  de teksten leesbaarder te maken door een eenduidig gebruik van terminologie

 

Voorbeelden van taken
 • aanraden van het gebruik van bepaalde woorden
 • specifieke informatie geven aan zelfstandige vertalers op basis van de kennis van de context (bijv. juridische termen die gemeenschappelijk gebruikt worden)
 • de juiste schrijfwijze van een woord aangeven
 • uitvoeren van een kwaliteitscontrole van de teksten voor wat betreft de gebruikte terminologie

 

Als
organisator
  organiseren van het eigen werk in samenspraak met de collega's, rekening houdend met de beschikbare middelen en de prioriteiten

teneinde

  de uitvoering van de vertaling binnen de voorziene termijnen te waarborgen

 

Voorbeelden van taken
 • inschatten van de werkdruk en opmaken van een planning
 • inschatten van de beschikbare middelen
 • verdelen van het werk onder de verschillende vertalers
 • een overzicht houden over het uitgevoerde werk
 • onderhandelen over de leveringstermijnen

 

Als
coach
  optreden als begeleider van de vertalers met minder ervaring

teneinde

  hen vertrouwd te maken met de specifieke context van de organisatie en met de werkinstrumenten

 

Voorbeelden van taken
 • uitleggen van de werking van de dienst
 • uitleggen van het werkkader en de werkinstrumenten
 • uitleggen waar men de relevante informatie en de bronnen kan terugvinden
 • feedback geven over de eerste gemaakte vertalingen
 • aanraden van het gebruik van een bepaalde terminologie

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

de verantwoordelijke van de vertaaldienst

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.