Afdrukken

Attaché A2 financieel advies (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DBB107

Niveau: A

Klasse : A2

Functiefamilie : Thematische experten

Beroepscategorie : 01. Overheidsbegroting en Overheidsfinanciën (BB)
Doel van de functie

Het aansturen van financiële processen (bv. boekhoudprocessen, proces loonadministratie) en van medewerkers

teneinde

de correcte en tijdige uitvoering van de financiële verrichtingen te waarborgen.

 

Het opmaken, analyseren en finaliseren van complexe dossiers onder meer inzake boekhoudprocessen en loonadministratie

teneinde

gefundeerde adviezen te kunnen verstrekken.

 

Resultaatgebieden
Als
beleidsadviseur
  het bepalen van de aanpak (het mee uitstippelen van het beleid) en het opvolgen van complexe financiële processen en procedures

teneinde

  bij te dragen tot de algemene strategie en de correcte, tijdige uitvoering van de financiële verrichtingen te waarborgen.

 

Voorbeelden van taken
 • het mee bepalen van de aanpak van de invulling van het federaal schuldbeleid
 • de aanpak van de steunverlening aan landen in ontwikkeling in samenwerking met andere overheden (Club van Parijs, Delcrederedienst, FINEXPO, …)
 • de aanpak van (nieuwe) boekhoudprocessen/processen inzake loonadministratie (bv. overnames inzake loonadministratie of betaling van pensioenen van andere organisaties of overheden)
 • meewerken aan het financieel en monetair beleid, ook in de Europese context en/of op internationaal vlak, door bijvoorbeeld de minister te vertegenwoordigen in internationale organisaties als de Wereldbank en het IMF (Internationaal Monetair Fonds)

 

Als
analist
  het analyseren van de huidige gang van zaken en het initiëren van bijsturingen

teneinde

  te komen tot de verbetering van de processen en procedures.

 

Voorbeelden van taken
 • het opvolgen van de processen en de resultaten ervan
 • het ontwikkelen van nieuwe schuldproducten en/of een nieuw marketingbeleid voor de schuld
 • het aanpassen van het staatsboekhoudsysteem en/of de uitbetalingssystemen
 • meehelpen aan de wijziging van de reglementering en (eventueel) de concrete implementatie

 

Als
contactpersoon/beheerder
  interageren met de betrokken diensten en/of informatieverstrekkers

teneinde

  met kennis van zaken zijn/haar taken te kunnen uitvoeren.

 

Voorbeelden van taken
 • het opbouwen van interne en externe informatienetwerken en relaties
 • het inwinnen van informatie bij de bevoegde diensten en organisaties
 • het raadplegen van internetsites

 

Als
dossierbeheerder/adviseur
  het opmaken, analyseren en finaliseren van complexe dossiers

teneinde

  advies te kunnen verstrekken aan het management en de bevoegde diensten en/of te kunnen onderhandelen in vergaderingen van de bevoegde organisaties.

 

Voorbeelden van taken
 • het opmaken en opvolgen van dossiers (bijvoorbeeld schuldproblematiek), het maken/lezen en opvolgen van studies inzake landen in ontwikkeling met het oog op steun en ontwikkelingshulp
 • het bepalen van standpunten voor onderhandelingen en het voeren van onderhandelingen op nationale en internationale fora
 • het studeren van de samenstelling, looptijden en evolutie van de schuld en van marketingstudies, en het opzetten van communicatiekanalen (bv. pers, website)
 • het beheren of superviseren van complexe dossiers inzake boekhoudprocessen en loonadministratie
 • het beheren van dossiers van de omzetting van Europese richtlijnen van financiële of monetaire aard in Belgische wetgeving of meewerken aan de uitvoering van beslissingen van internationale organisaties (bv. financiële embargo's)

 

Als
coach
  het motiveren en aansturen van teams

teneinde

  de volle medewerking voor de uitvoering te verkrijgen.

 

Voorbeelden van taken
 • het coachen en bijsturen van de medewerkers
 • het geven van instructies en ondersteuning

 

Als
projectleider
  het initiëren en leiden of opvolgen van projecten in diverse materies

teneinde

  de gestelde doelstellingen te bereiken.

 

Voorbeelden van taken
 • het helpen opstarten en leiden of opvolgen van projecten (sui generis) (bv. project FEDCOM)
 • het voorbereiden van vergaderingen van werkgroepen

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

organisaties/ondernemingen

schriftelijke adviezen

als dossier

dagelijks

andere fed. overh. diensten

mondelinge adviezen

persoonlijk contact

ad hoc

management

wetgeving (wet, KB, MB ...

per brief, e-mail ...

dagelijks

particulieren/burgers

beslissingen

vergadering, stuurgroep ...

ad hoc

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

organisaties/ondernemingen

schriftelijke adviezen

als dossier

dagelijks

management

mondelinge adviezen

persoonlijk contact

wekelijks

andere fed. overh. diensten

wetgeving (wet, KB, MB ...

per brief, e-mail ...

ad hoc

andere fed. overh. diensten

wetgeving (wet, KB, MB ...

vergadering, stuurgroep ...

ad hoc

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

N-1 staf (administrateur)

geeft functioneel leiding aan 5 tot 10 VTE's (voltijdse equivalenten) behorende tot de niveau's A, B, C

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 1-10 medewerkers van Niveau A /SW Niveau B Niveau C

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • (hangt af van de afdeling waartoe de functiehouder behoort)
 • adviesverlening
 • de aanpak van financiële processen en dossiers (bv. steunverlening voor landen in ontwikkeling)

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • algemeen financieel en monetair beleid

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

 

Eigen werkbudget

 

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • (zie vereiste kennis)

 

Welke vernieuwingen
 • door studie en analyse kan het advies bijdragen tot een vernieuwde visie op het beleid inzake financiële en monetaire materies

 

Gebaseerd op welk referentiekader

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.