Federale functies en functiefamilies > Beroepscategorieën

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Druk deze pagina af

Beroepscategorieën

 

Een beroepscategorie groepeert functies uit een bepaald expertise- en kennisdomein (bijvoorbeeld fiscaliteit, personeel en organisatie, communicatie en informatie,…). Je vindt de gedetailleerde definities ervan in de lijst onderaan.

 

Elke functie die voorkomt bij één of meerdere federale organisaties past in één van de zeventien expertisedomeinen of beroepscategorieën. Het uitgangspunt hierbij vormen de technische competenties (meer informatie op Fedweb – Competentiemanagement) die vereist zijn voor de functie.

 

De beroepscategorieën hebben geen reglementaire betekenis. Ze bestaan uitsluitend om praktische redenen: de functies van alle niveaus groeperen en op die manier de loopbanen binnen de verschillende expertisedomeinen doorzichtiger maken. Ze worden ook gebruikt voor de indeling van de technische competenties.

 

Door te klikken op een beroepscategorie uit onderstaande lijst, krijg je de definitie en de lijst van functies van alle niveaus en/of klassen binnen de categorie.