Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Beroepscategorieën

07. Logistiek en Economaat

Code : LO

• Aankoopprocedures en overheidsopdrachten
• Beheer en onderhoud van gebouwen en infrastructuur
• Beheer van grote en kleine materialen
• Patrimoniumbeheer
• Bereiding van voedingswaren
• Schoonmaak


Downloaden uitgebreide definitie (PDF)

Functies gekoppeld aan deze beroepscategorie weergeven