Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Beroepscategorieën

13. Menselijke en Dierlijke Gezondheid

Code : MP

• Medische en paramedische (apotheek, kinesitherapie,…) domeinen gericht op de fysieke gezondheid en het welzijn van mens
• Sociale en psychologische begeleiding van personen
• Opvang en begeleiding van kinderen en jongeren
• Veterinaire domeinen gericht op de gezondheid en het welzijn van dieren


Downloaden uitgebreide definitie (PDF)

Functies gekoppeld aan deze beroepscategorie weergeven