Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Beroepscategorieën

15. Sociale Zekerheid en Sociale bescherming

Code : SD

Binnen het domein van sociale zekerheid:
• Materies van sociale zekerheid
• Toepassing van en/of controle op de reglementering

Binnen het domein van sociale bescherming:
• Tegemoetkomingen aan personen


Downloaden uitgebreide definitie (PDF)

Functies gekoppeld aan deze beroepscategorie weergeven