Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Beroepscategorieën

06. Algemeen Beheer

Code : SA

• Leiding en/of begeleiding van niet-specifieke (vaak multidisciplinaire) diensten
• Leiding en/of begeleiding van niet-specifieke (vaak multidisciplinaire) projecten of programma’s
• Algemene ondersteuning aan het management
• Administratief beheer en administratieve taken
• Administratieve en/of organisatorische ondersteuning van een dienst of een persoon
• Onthaal van bezoekers
• Duurzame ontwikkeling


Downloaden uitgebreide definitie (PDF)

Functies gekoppeld aan deze beroepscategorie weergeven