Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Heb je opmerkingen of klachten?

 

 

Opmerkingen of klachten over BOSA?

De FOD Beleid en Ondersteuning hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn dienstverlening. Als je toch opmerkingen of klachten hebt, dan kunt je die melden bij de klachtencoördinator van de FOD Beleid en Ondersteuning. 

 

Welke klachten kan je indienen?


Je kunt een klacht indienen:

  • over de diensten en/of producten van de FOD Beleid en Ondersteuning
  • over de kwaliteit ervan
  • over de behandeling van een aanvraag
  • over de toepassing van de wetgeving.

Als de FOD Beleid en Ondersteuning niet bevoegd is voor je klacht, wordt die niet behandeld, maar doorgestuurd naar de bevoegde instantie.


Deze klachtenprocedure vervangt de wettelijk bepaalde beroepsprocedures niet. Als je een administratieve beslissing wil laten vernietigen, moet je beroep aantekenen. De beroepsprocedure staat altijd vermeld op de brief met de administratieve beslissing.

 

Hoe dien je een klacht in?

Via het online klachtenformulier(link is external).

 

Wat gebeurt er met je klacht?

Je ontvangt:

  • meteen een ontvangstbevestiging
  • een gemotiveerd antwoord binnen 30 kalenderdagen.

Bij het verwerken van de klacht wordt voldaan aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Persoonlijke gegevens worden alleen geraadpleegd voor zover ze relevant zijn voor de behandeling van de klacht.

 

Niet tevreden over het antwoord?

Je kunt een klacht indienen bij de federale ombudsman:

Leuvenseweg 48 bus 6

1000 Brussel

contact@federaalombudsman.be(link sends e-mail)

 

Raadpleeg de brochure 'Klachten over onze dienstverlening?' op de pagina Publicaties