Heb je opmerkingen of klachten?

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Druk deze pagina af

Heb je opmerkingen of klachten?

 

 

De FOD P&O hecht zeer veel belang aan de kwaliteit van zijn dienstverlening. Mocht je hierover toch opmerkingen of klachten hebben, dan kan je deze melden aan de klachtenbeheerder bij de FOD P&O. Hij behandelt je klacht met de grootste zorg en stelt een passende oplossing voor. Hij stelt ook alles in het werk om gelijkaardige klachten in de toekomst te voorkomen en de werking van de FOD P&O te verbeteren.

 

Deze klachtenprocedure vervangt de wettelijk bepaalde beroepsprocedures niet.

 

Hoe een klacht indienen?

  • Bij voorkeur via het online klachtenformulier.
  • Aan het onthaal (Wetstraat 51, 1040 Brussel)
  • Klachtenformulier eveneens telefonisch te bekomen (02-790 58 00)
  • Per brief (FOD P&O, Klachtenbeheerder, Wetstraat 51, 1040 Brussel)

 

Het spreekt voor zich dat je je klacht kunt motiveren en je persoonlijk belang kunt aantonen. Voor een goede afwerking van de klacht is het steeds nodig je naam en adres te vermelden, en bij voorkeur ook je e-mailadres.

Klachten die geen betrekking hebben op de dienstverlening van de FOD P&O worden niet behandeld, doch in de mate van het mogelijke doorverwezen.

 

U ontvangt steeds een ontvangstbevestiging. Binnen de 30 kalenderdagen ontvangt u een gemotiveerd antwoord.

 

Nog niet tevreden?

 

Indien de eerstelijnsklachtenbehandeling u geen voldoening schenkt, kan u zich wenden tot de Federale Ombudsman, Leuvenseweg 48 bus 6, 1000 Brussel

(contact@federaalombudsman.be)