Federale functies en functiefamilies > Functiebeschrijvingen

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Druk deze pagina af

Functiebeschrijvingen

 

Elke functie omvat het geheel van taken en verantwoordelijkheden die een personeelslid moet opnemen om een welomschreven bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de organisatie.

Om een maximale consistentie te waarborgen, gebruikt de federale overheid een vast model voor functiebeschrijvingen (van toepassing op alle niveaus). Dit model bevat 12 rubrieken waarvan de eerste 11 opgenomen zijn in de functiebeschrijvingen zoals je ze vindt op de federale cartografie. Rubriek 9 is het technisch competentieprofiel en rubriek 11 het generiek competentieprofiel. Deze rubrieken bevatten enkel een standaardboodschap. Ze kunnen ingevuld worden via Crescendo, een applicatie om de evaluatiecyclus, de functiebeschrijvingen en de competentieprofielen elektronisch te beheren. Rubriek 12 bevat de specifieke context binnen de organisatie van de functie en maakt geen deel uit van de federale cartografie. Deze drie rubrieken kunnen verschillen van medewerker tot medewerker. Je vindt ze daarom niet terug op de federale cartografie.

De verschillende rubrieken van het model moeten niet in alle gevallen allemaal gebruikt worden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende versies:
• De korte versie bevat enkel de verplichte rubrieken (rubriek 1, 2, 3, 6 en de beide competentieprofielen).
• De lange versie bevat naast de rubrieken van de korte ook de andere rubrieken.

Van elke functie kan je beide versies van de beschrijving raadplegen in de lijst onderaan.

De functiebeschrijvingen zoals ze opgenomen zijn in de federale cartografie hebben een generiek karakter en bevatten enkel de algemene hoofdelementen van een functie. Deze moeten binnen de verschillende federale organisaties specifiek gemaakt worden en geplaatst binnen een bepaalde werkcontext. Er worden op dat moment ook generieke en technische competentieprofielen aan toegevoegd. Dit kan gebeuren via Crescendo, een applicatie om de evaluatiecyclus, de competentieprofielen en de functiebeschrijvingen elektronisch te beheren.
 
Om de competenties – zowel de generieke als de technische – te bepalen die aansluiten bij de functiebeschrijvingen, staan het federaal competentiemodel en diverse hieraan verbonden instrumenten tot je beschikking. Meer informatie over competenties en het federale competentiemodel op Fedweb – Competentiemanagement.


In onderstaande lijst van functies zijn een aantal functies in het groen gemarkeerd. Deze functiebeschrijvingen vormen de standaardfuncties in het project ‘naar een nieuwe federale cartografie’. Ze werden in december 2019 gewogen door het wegingscomité. De procedure naar de officiële publicatie in het Belgische Staatsblad is nu opgestart. in afwachting van deze officiële publicatie mogen deze groen aangeduide functies dus in geen geval worden gebruikt in het kader van één van de HR-processen (evaluatie, aanwerving, mobiliteit of bevordering). 

Ze worden hier weergegeven om de HR-stafdiensten te ondersteunen in hun denkoefening rond hun toekomstige organisatiecartografie.

 

Via de zoekfunctie kan je op basis van verschillende criteria opzoekingen doen in de database met alle functies.


Indien je als personeelslid meer informatie wenst over de functies die binnen je eigen organisatie van toepassing zijn, dan kan je je richten tot de contactpersoon op je stafdienst P&O of personeelsdienst.


 

Resultaten van de zoekopdracht
(2314 gevonden)

<<
/ 116
>>