Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Federale Cartografie

In alle organisaties willen medewerkers duidelijk weten ‘wat’ er van hen verwacht wordt en ‘hoe’ ze dat zelf mee kunnen invullen. Ook de werkgever wil weten ‘hoe’ hij aan zijn medewerkers kan duidelijk maken ‘wat’ hij van hen verwacht.

Federale functies en functiefamilies

De federal cartografie bevat de A, B, C en D functies van de federale overheid. Momenteel bevinden er zich zo’n 2000 functiebeschrijvingen, ingedeeld in 4 niveaus en 5 klassen, 18 functiefamilies en 17 beroepscategorieën.

In deze database zijn alle officieel gepubliceerde functiebeschrijvingen niveau A opgenomen die kunnen worden gebruikt door de federale overheidsorganisaties. Voor de niveaus B, C en D gaat het over voorbeelden van functiebeschrijvingen ter inspiratie voor HR-medewerkers die een functieprofiel wensen op te stellen.

 

De 12 rubrieken van een functiebeschrijving

Om een maximale consistentie te waarborgen, gebruikt de federale overheid een vast model voor functiebeschrijvingen van toepassing op alle niveaus. Dit model bevat 12 rubrieken. Zo zijn functiebeschrijvingen opgebouwd uit o.a. een doel, resultaatgebieden, positionering in de organisatie, netwerkelementen,… Een handleiding 12 rubrieken van een functiebeschrijving beschrijft uitvoerig elk van deze rubrieken.