Federale functies en functiefamilies

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Druk deze pagina af

Federale functies en functiefamilies

 

In alle organisaties willen medewerkers duidelijk weten ‘wat’ er van hen verwacht wordt en ‘hoe’ ze dat zelf mee kunnen invullen. Ook de werkgever wil weten ‘hoe’ hij aan zijn medewerkers kan duidelijk maken ‘wat’ hij van hen verwacht.

 

De functiebeschrijving geeft een antwoord op deze vragen. Ze duidt aan wat de organisatie verwacht in termen van resultaten en competenties en kadert de bijdrage van de medewerker die de functie uitoefent in de doelstellingen van de organisatie.

 

Omdat functiebeschrijvingen een belangrijke rol spelen in het personeelsbeleid van de federale overheid, vind je alle informatie erover terug op deze website, de federale functiecartografie. De federale cartografie biedt aan alle burgers, federale personeelsleden, stafdiensten personeel en organisatie (P&O) en personeelsdiensten een overzicht van de functies en functiefamilies binnen de federale overheid.

 

Voor de volledige federale overheid zijn 18 generieke functiefamilies gedefinieerd. Dit zijn groepen van functies die eenzelfde werkproces volgen. In vergelijking met een functie, is een functiefamilie ruimer en meer algemeen opgesteld.

 

De functiebeschrijvingen geven je een zicht op de inhoud van de functie (zoals bijvoorbeeld attaché investeringsdossiers, laborant of informatica-assistent). De functiebeschrijvingen en functiefamilies laten je de concrete loopbaanmogelijkheden ontdekken.


Ook de competenties – zowel de generieke als de technische – spelen een belangrijke rol. Ze beschrijven immers ‘hoe’  je de resultaten bereikt die van een functie verwacht worden. Meer informatie over competenties en het federale competentiemodel op bosa.belgium.be - Het competentiemodel van de federale overheid.

 

Voor jou als burger bieden de functiebeschrijvingen van de federale cartografie inzicht in de variëteit aan functies die de federale overheid te bieden heeft en de beloning die aan een dergelijke functie gekoppeld wordt.
 
Voor jou als federaal personeelslid geven de functiebeschrijvingen een beeld van de verschillende verantwoordelijkheden en zijn ze een objectieve basis voor de verwachtingen over de prestaties en competenties die je leidinggevende met je afspreekt. De functiebeschrijvingen vormen ook de basis voor je loopbaan bv. bij werving, bevordering en mobiliteit.
 
Voor de stafdiensten P&O en de personeelsdiensten van de federale organisaties biedt de cartografie de mogelijkheid om de functies en de functiefamilies te gebruiken als vertrekpunt in verschillende HR-processen zoals werving en selectie, loopbaanplanning, training en ontwikkeling.

 

Alle functies van niveau A zijn afzonderlijk beschreven en ondergebracht in een expertisedomein (meer informatie onder de rubriek Beroepscategorieën), een functiefamilie (meer informatie onder de rubriek Functiefamilies) en een klasse (meer informatie onder de rubriek Niveaus / Klassen).
 
Voor de niveaus B, C en D vind je op de federale cartografie  enkel een aantal voorbeelden van functies terug. Deze zijn ook ondergebracht in een expertisedomein (meer informatie onder de rubriek Beroepscategorieën), een functiefamilie (meer informatie onder de rubriek Functiefamilies) en een niveau (meer informatie onder de rubriek Niveaus / Klassen).