Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nieuwe functies

In de ‘nieuwe’ cartografie bevinden zich alle functiebeschrijvingen niveau A die behoren tot één van de 3 nieuwe types van functiebeschrijvingen, nl. generieke, voorbeeld- of specifieke functiebeschrijvingen. De generieke en voorbeeldfuncties vormen samen de standaardfuncties.

Deze nieuwe types functiebeschrijving baseren zich op de invoering van functiefamilies bij de federale overheid. Meer hierover onder De federale cartografie in beweging op de BOSA-website.

Generieke functies bevatten slechts beperkte info want de organisaties moeten deze functiebeschrijvingen nog contextualiseren (oa. voorbeelden van taken aan toevoegen In rubriek ‘resultaatgebieden,…) vooraleer ze bruikbaar zijn in de HR-processen. Voorbeeld- en specifieke functies bevatten info in alle rubrieken (versie zichtbaar via het icoontje ‘document’) behalve ‘organigram’, ‘technische expertise’, ‘generiek competentieprofiel’ en rubriek 12. Elke organisatie kan alle standaardfuncties gebruiken.

Een aantal zoekfilters zijn voorzien om je zo snel mogelijk tot een bruikbare lijst van functiebeschrijvingen te brengen zonder de inhoud in detail te moeten nalezen. Deze filters zijn functiefamilie, beroepscategorie, niveau/klasse en organisatie. Er kan ook gezocht worden op een functiecode of een woord in de functiebeschrijving. Ook een combinatie van zoekfilters is mogelijk.

De functiecodes van de nieuwe functiebeschrijvingen beginnen met de letter N. Voor de generieke functiebeschrijvingen werd er gekozen voor ‘algemeen beheer’ als beroepscategorie. Om op zoek te gaan naar een generieke functiebeschrijving niveau A volstaat het dus om te filteren op beroepscategorie ‘Algemeen Beheer’ (SA). Deze zoekopdracht resulteert in generieke functies vanaf functiecode NSA001 tot en met NSA074.

 

Functiebeschrijvingen van niveaus B, C en D

Tot op dit moment zijn functiebeschrijvingen van niveaus B, C en D niet officieel gepubliceerd. Het aanbod functies B, C en D dat in 2023 in samenwerking met de federale organisaties werd geactualiseerd bevindt zich ter inspiratie in de databank ‘nieuwe functiebeschrijvingen’. De voorlopige functiecodes zijn herkenbaar aan de eerste letters ‘VBFB’.

 

Functiebeschrijvingen gevolgd door icoontje gele driehoek

De functiebeschrijvingen gevolgd door een werden al gewogen door het wegingscomité maar doorlopen nog enkele stappen in het validatieproces voorafgaand aan de publicatie in het Belgisch Staatsblad. In afwachting kunnen deze functiebeschrijvingen (niveau A) enkel worden gebruikt in het HR-proces evaluatie.

 

Handleiding technische specificaties

Wie toegang heeft tot de back office van onze beheerstool en de technische mogelijkheden wil heropfrissen, kan de handleiding De federale cartografie – technische specificaties raadplegen.

Zoek naar functies

Resultaten weergeven voor :

Gevonden resultaten
(268 gevonden)

Benaming (M/V) Code Beroepscat. Organisatie Niveau Familie
Attaché begroting NBB001 BB INT A1 Thematische experten
Attaché beheerscontrole NBB002 BB INT A1 Experten organisatieondersteuning
Attaché A2 beheerscontrole NBB003 BB INT A2 Experten organisatieondersteuning
Adviseur beheerscontrole NBB004 BB INT A3 Experten organisatieondersteuning
Attaché budgettair correspondent NBB005 BB INT A1 Experten organisatieondersteuning
Attaché boekhouding NBB006 BB INT A1 Experten organisatieondersteuning
Attaché budget en beheerscontrole NBB007 BB INT A1 Experten organisatieondersteuning
Attaché A2 budget en beheerscontrole NBB008 BB INT A2 Experten organisatieondersteuning
Adviseur budget en beheerscontrole - Coördinator NBB009 BB INT A3 Tactisch leidinggevenden
Attaché terugkeercoach NBV001 BV INT A1 Begeleiders
Attaché psycholoog NBV002 BV INT A1 Begeleiders
Attaché informatie- en archiefbeheer NCO001 CO INT A1 Experten organisatieondersteuning
Attaché A2 communicatiebeleid NCO002 CO INT A2 Experten organisatieondersteuning
Attaché A2 communicatiebeleid Deze functie is nog niet gepubliceerd in het koninklijk besluit van 20/12/2007 NCO002bis CO INT A2 Experten organisatieondersteuning
Attaché A2 kennis- en informatiebeheer NCO003 CO INT A2 Experten organisatieondersteuning
Attaché communicatie (realisatie en redactie) NCO004 CO INT A1 Experten organisatieondersteuning
Adviseur communicatie - Coördinator NCO005 CO INT A3 Tactisch leidinggevenden
Attaché A2 vertalingen-tolken NCO006 CO INT A2 Ontwerpers
Attaché vertalingen - revisie NCO007 CO INT A1 Ontwerpers
Attaché vertalingen-tolken NCO008 CO INT A1 Ontwerpers
Attaché communicatiebeleid NCO009 CO INT A1 Experten organisatieondersteuning
Adviseur informatie- en archiefbeheer - Coördinator NCO010 CO INT A3 Experten organisatieondersteuning
Attaché A2 actuariaat NEC001 EC INT A2 Analisten
Attaché A2 ICT-veiligheid NIC001 IC INT A2 Experten organisatieondersteuning
Attaché analyse programmering NIC002 IC INT A1 Ontwerpers
Attaché A2 architectuur databanken NIC003 IC INT A2 Ontwerpers
Attaché A2 architectuur netwerken NIC004 IC INT A2 Ontwerpers
Attaché beheer netwerken NIC005 IC INT A1 Techniekers
Attaché A2 businessanalyse NIC006 IC INT A2 Experten organisatieondersteuning
Attaché functionele analyse NIC007 IC INT A1 Analisten