Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nieuwe functies

In de ‘nieuwe’ cartografie bevinden zich alle functiebeschrijvingen niveau A die behoren tot één van de 3 nieuwe types van functiebeschrijvingen, nl. generieke, voorbeeld- of specifieke functiebeschrijvingen. De generieke en voorbeeldfuncties vormen samen de standaardfuncties.

Deze nieuwe types functiebeschrijving baseren zich op de invoering van functiefamilies bij de federale overheid. Meer hierover onder De federale cartografie in beweging op de BOSA-website.

Generieke functies bevatten slechts beperkte info want de organisaties moeten deze functiebeschrijvingen nog contextualiseren (oa. voorbeelden van taken aan toevoegen In rubriek ‘resultaatgebieden,…) vooraleer ze bruikbaar zijn in de HR-processen. Voorbeeld- en specifieke functies bevatten info in alle rubrieken (versie zichtbaar via het icoontje ‘document’) behalve ‘organigram’, ‘technische expertise’, ‘generiek competentieprofiel’ en rubriek 12. Elke organisatie kan alle standaardfuncties gebruiken.

Een aantal zoekfilters zijn voorzien om je zo snel mogelijk tot een bruikbare lijst van functiebeschrijvingen te brengen zonder de inhoud in detail te moeten nalezen. Deze filters zijn functiefamilie, beroepscategorie, niveau/klasse en organisatie. Er kan ook gezocht worden op een functiecode of een woord in de functiebeschrijving. Ook een combinatie van zoekfilters is mogelijk.

De functiecodes van de nieuwe functiebeschrijvingen beginnen met de letter N. Voor de generieke functiebeschrijvingen werd er gekozen voor ‘algemeen beheer’ als beroepscategorie. Om op zoek te gaan naar een generieke functiebeschrijving niveau A volstaat het dus om te filteren op beroepscategorie ‘Algemeen Beheer’ (SA). Deze zoekopdracht resulteert in generieke functies vanaf functiecode NSA001 tot en met NSA074.

 

Functiebeschrijvingen van niveaus B, C en D

Tot op dit moment zijn functiebeschrijvingen van niveaus B, C en D niet officieel gepubliceerd. Het aanbod functies B, C en D dat in 2023 in samenwerking met de federale organisaties werd geactualiseerd bevindt zich ter inspiratie in de databank ‘nieuwe functiebeschrijvingen’. De voorlopige functiecodes zijn herkenbaar aan de eerste letters ‘VBFB’.

 

Functiebeschrijvingen gevolgd door icoontje gele driehoek

De functiebeschrijvingen gevolgd door een werden al gewogen door het wegingscomité maar doorlopen nog enkele stappen in het validatieproces voorafgaand aan de publicatie in het Belgisch Staatsblad. In afwachting kunnen deze functiebeschrijvingen (niveau A) enkel worden gebruikt in het HR-proces evaluatie.

 

Handleiding technische specificaties

Wie toegang heeft tot de back office van onze beheerstool en de technische mogelijkheden wil heropfrissen, kan de handleiding De federale cartografie – technische specificaties raadplegen.

Zoek naar functies

Resultaten weergeven voor :

Gevonden resultaten
(268 gevonden)

Benaming (M/V) Code Beroepscat. Organisatie Niveau Familie
Adviseur analyse van beheersinformatica - Projectmanager NIC008 IC INT A3 Projectleiders
Attaché A2 IT - Projectleider NIC009 IC INT A2 Projectleiders
Attaché A2 service support NIC010 IC INT A2 Experten organisatieondersteuning
Attaché A2 service delivery NIC011 IC INT A2 Experten organisatieondersteuning
Adviseur-generaal ICT - Directeur NIC012 IC INT A4 Strategisch leidinggevenden
Attaché A2 data management NIC013 IC INT A2 Ontwerpers
Attaché A2 systemen (Ingenieur) NIC014 IC INT A2 Experten organisatieondersteuning
Adviseur functionaris voor gegevensbescherming NIC015 IC INT A3 Thematische experten
Attaché internationale relaties NIS001 IS INT A1 Bemiddelaars
Attaché A2 internationale relaties NIS002 IS INT A2 Bemiddelaars
Attaché juridische en algemene zaken NJU001 JU INT A1 Thematische experten
Adviseur juridische en algemene zaken NJU002 JU INT A3 Thematische experten
Attaché juridische geschillen en advies NJU003 JU INT A1 Dossierbeheerders
Attaché A2 juridische geschillen en advies NJU004 JU INT A2 Dossierbeheerders
Adviseur juridisch advies, reglementering en geschillen - Coördinator NJU005 JU INT A3 Tactisch leidinggevenden
Attaché juridisch advies en reglementering NJU006 JU INT A1 Thematische experten
Attaché A2 juridisch advies en reglementering NJU007 JU INT A2 Thematische experten
Attaché A2 juridisch advies, reglementering en geschillen NJU008 JU INT A2 Thematische experten
Adviseur logistiek - Coördinator NLO001 LO INT A3 Tactisch leidinggevenden
Attaché A2 logistiek - Teamverantwoordelijke NLO002 LO INT A2 Operationeel leidinggevenden
Attaché beheer overheidsopdrachten NLO003 LO INT A1 Experten organisatieondersteuning
Attaché A2 beheer overheidsopdrachten NLO004 LO INT A2 Dossierbeheerders
Attaché expert overleg gezondheid NMP001 MP INT A1 Thematische experten
Attaché A2 expert overleg gezondheid NMP002 MP INT A2 Thematische experten
Attaché A2 deskundige in wetenschappelijke analyse NMP003 MP INT A2 Thematische experten
Adviseur deskundige in wetenschappelijke analyse NMP004 MP INT A3 Thematische experten
Attaché A2 medisch dossierbeheer (geneesheer) NMP005 MP INT A2 Dossierbeheerders
Attaché A2 inspectie in de gezondheidssector NMP006 MP INT A2 Controleurs / inspecteurs / auditors
Attaché beheer wetenschappelijke dossiers NMP007 MP INT A1 Dossierbeheerders
Attaché A2 evaluatie NMP008 MP INT A2 Thematische experten