Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Oude functies

In de ‘oude’ cartografie bevinden zich alle functiebeschrijvingen van het niveau A die zijn geclassificeerd voor 2021 (publicatie 19e onderhoudsgolf). Elke HR-dienst kan alle functiebeschrijvingen gebruiken, zelfs al zijn ze ooit opgemaakt door een andere organisatie.

Er zijn een aantal zoekfilters voorzien om je zo snel mogelijk tot een bruikbare lijst van functiebeschrijvingen te brengen zonder de inhoud al in detail te moeten nalezen.  Deze filters zijn functiefamilie, beroepscategorie, niveau/klasse en organisatie. Er kan ook gezocht worden op een functiecode of een woord in de functiebeschrijving. Ook een combinatie van deze zoekfilters is mogelijk.

De functiecode is opgebouwd uit 6 karakters: 3 letters en 3 cijfers. Oude functiebeschrijvingen beginnen met een letter D of met een letter I. ‘D’ betekent dat de functiebeschrijving werd opgesteld door en voor één federale organisatie. ‘I’ staat voor ‘interdepartementaal’ wat betekent dat de functie-inhoud van deze functiebeschrijvingen van toepassing is op meerdere organisaties.

 

Korte vs. lange versie van een functiebeschrijving

De korte versie bevat enkel de info van de rubrieken ‘identificatie van de functie’, ‘doel van de functie’, ‘resultaatgebieden’ en ‘positionering’. De lange versie bevat info uit alle rubrieken behalve ‘organigram’, ‘technische expertise’, ‘generiek competentieprofiel’ en rubriek 12, omdat deze rubrieken specifiek zijn voor de organisatie waar de functiebeschrijving gebruikt zal worden. Door te klikken op de titel van de functiebeschrijving ga je naar de korte versie, indien je de lange versie wenst te zien, klik je op het icoontje 'document'.

 

Functiebeschrijvingen van niveaus B, C en D

Tot op dit moment zijn functies van B, C en D niet officieel gepubliceerd. Het aanbod van functiebeschrijvingen B, C en D dat werd geactualiseerd in 2023 bevindt zich onder nieuwe functiebeschrijvingen.

 

Handleiding technische specificaties

Wie toegang heeft tot de back office van onze beheerstool en de technische mogelijkheden wil heropfrissen, kan de handleiding De federale cartografie – technische specificaties raadplegen.

Zoek naar functies

Resultaten weergeven voor :

436 Gevonden resultaten

Benaming (M/V) Code Beroepscat. Organisatie Niveau Familie
Adviseur begrotingsbeleid DBB002 BB BOSA A3 Thematische experten
Adviseur begroting DBB006 BB VVVL A3 Thematische experten
Adviseur managementondersteuning (overheidsbegroting en overheidsfinanciën) - Coördinator DBB020 BB BOSA A3 Thematische experten
Adviseur financieel advies DBB022 BB IBZ A3 Thematische experten
Adviseur macrobudgettaire dienst DBB031 BB BOSA A3 Thematische experten
Adviseur begrotingsadvies - Coördinator DBB035 BB BOSA A3 Tactisch leidinggevenden
Adviseur contractbeheer - Coördinator DBB040 BB WEB A3 Experten organisatieondersteuning
Adviseur financiële controle van de posten - Coördinator DBB071 BB BUZA A3 Tactisch leidinggevenden
Adviseur voogdij over de wetenschappelijke instellingen - Coördinator DBB075 BB WEB A3 Thematische experten
Adviseur financiën - Coördinator DBB085 BB FEDRIS A3 Tactisch leidinggevenden
Adviseur applicatiebeheer FEDCOM – Coördinator DBB100 BB BOSA A3 Tactisch leidinggevenden
Adviseur gerechtskosten DBB118 BB JUS A3 Tactisch leidinggevenden
Adviseur inspectie ziekenhuizen - Celhoofd DBB120 BB VVVL A3 Tactisch leidinggevenden
Adviseur regie gevangenisarbeid - Coördinator DBB126 BB JUS A3 Tactisch leidinggevenden
Adviseur geld- en kapitaalmarkten - Onderdirecteur DBB164 BB FIN A3 Thematische experten
Adviseur strategie en risicobeheer - Onderdirecteur DBB165 BB FIN A3 Tactisch leidinggevenden
Adviseur marketing & ontwikkeling - Onderdirecteur DBB166 BB FIN A3 Thematische experten
Adviseur front office - Onderdirecteur DBB167 BB FIN A3 Tactisch leidinggevenden
Adviseur back office - Onderdirecteur DBB168 BB FIN A3 Experten organisatieondersteuning
Adviseur begroting en boekhoudkundige reglementering - Onderdirecteur DBB170 BB FIN A3 Thematische experten
Adviseur financieel advies - Coördinator DBB202 BB FIN A3 Thematische experten
Adviseur financiële analyse - Coördinator DBB203 BB FIN A3 Thematische experten
Adviseur centraliserend rekenplichtige - Coördinator DBB204 BB FIN A3 Tactisch leidinggevenden
Adviseur financiën, boekhouding en actuariaat - Coördinator DBB909 BB CDZ A3 Tactisch leidinggevenden
Adviseur financiën, boekhouding en actuariaat - Adjunct van de coördinator DBB910 BB CDZ A3 Strategisch adjuncten
Adviseur B&B - Chef van de stafdienst DBB999 BB FIN A3 Tactisch leidinggevenden
Adviseur geografische coördinatie asielaanvragen - Coördinator DBV001 BV IBZ A3 Tactisch leidinggevenden
Adviseur rampen - Directeur DBV019 BV IBZ A3 Tactisch leidinggevenden
Adviseur inspectie vreemdelingenzaken - Coördinator DBV030 BV IBZ A3 Tactisch leidinggevenden
Adviseur veiligheid - Diensthoofd DBV033 BV BUZA A3 Experten organisatieondersteuning