Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Oude functies

In de ‘oude’ cartografie bevinden zich alle functiebeschrijvingen van het niveau A die zijn geclassificeerd voor 2021 (publicatie 19e onderhoudsgolf). Elke HR-dienst kan alle functiebeschrijvingen gebruiken, zelfs al zijn ze ooit opgemaakt door een andere organisatie.

Er zijn een aantal zoekfilters voorzien om je zo snel mogelijk tot een bruikbare lijst van functiebeschrijvingen te brengen zonder de inhoud al in detail te moeten nalezen.  Deze filters zijn functiefamilie, beroepscategorie, niveau/klasse en organisatie. Er kan ook gezocht worden op een functiecode of een woord in de functiebeschrijving. Ook een combinatie van deze zoekfilters is mogelijk.

De functiecode is opgebouwd uit 6 karakters: 3 letters en 3 cijfers. Oude functiebeschrijvingen beginnen met een letter D of met een letter I. ‘D’ betekent dat de functiebeschrijving werd opgesteld door en voor één federale organisatie. ‘I’ staat voor ‘interdepartementaal’ wat betekent dat de functie-inhoud van deze functiebeschrijvingen van toepassing is op meerdere organisaties.

 

Korte vs. lange versie van een functiebeschrijving

De korte versie bevat enkel de info van de rubrieken ‘identificatie van de functie’, ‘doel van de functie’, ‘resultaatgebieden’ en ‘positionering’. De lange versie bevat info uit alle rubrieken behalve ‘organigram’, ‘technische expertise’, ‘generiek competentieprofiel’ en rubriek 12, omdat deze rubrieken specifiek zijn voor de organisatie waar de functiebeschrijving gebruikt zal worden. Door te klikken op de titel van de functiebeschrijving ga je naar de korte versie, indien je de lange versie wenst te zien, klik je op het icoontje 'document'.

 

Functiebeschrijvingen van niveaus B, C en D

Tot op dit moment zijn functies van B, C en D niet officieel gepubliceerd. Het aanbod van functiebeschrijvingen B, C en D dat werd geactualiseerd in 2023 bevindt zich onder nieuwe functiebeschrijvingen.

 

Handleiding technische specificaties

Wie toegang heeft tot de back office van onze beheerstool en de technische mogelijkheden wil heropfrissen, kan de handleiding De federale cartografie – technische specificaties raadplegen.

Zoek naar functies

Resultaten weergeven voor :

408 Gevonden resultaten

Benaming (M/V) Code Beroepscat. Organisatie Niveau Familie
Attaché beleid B&B DBB001 BB BOSA A1 Thematische experten
Attaché begroting (dossierbeheer) DBB004 BB FIN A1 Dossierbeheerders
Attaché beheer contracten DBB013 BB WEB A1 Experten organisatieondersteuning
Attaché subsidies en vrijstellingen DBB016 BB WASO A1 Dossierbeheerders
Attaché beheer vereffeningen DBB043 BB REGIE A1 Dossierbeheerders
Attaché comptabiliteit en begroting DBB047 BB FIN A1 Thematische experten
Attaché federale accountant DBB049 BB BOSA A1 Experten organisatieondersteuning
Attaché politiefinanciën DBB051 BB IBZ A1 Thematische experten
Attaché financiële inspectie DBB079 BB CDZ A1 Controleurs / inspecteurs / auditors
Attaché applicatiebeheer FEDCOM DBB102 BB BOSA A1 Ontwerpers
Attaché thesaurie DBB106 BB FIN A1 Dossierbeheerders
Attaché managementondersteuning (overheidsbegroting en overheidsfinanciën) DBB119 BB BOSA A1 Strategisch adjuncten
Attaché financieel advies thesaurie DBB150 BB FIN A1 Thematische experten
Attaché marketing & communicatie DBB173 BB FIN A1 Ontwerpers
Attaché asielaanvragen (dossierbeheer) DBV002 BV IBZ A1 Dossierbeheerders
Attaché research herkomstlanden DBV003 BV IBZ A1 Thematische experten
Attaché Europees migratienetwerk DBV010 BV IBZ A1 Experten organisatieondersteuning
Attaché overleg en samenwerking DBV013 BV JUS A1 Bemiddelaars
Attaché conceptuele aansturing en beleidsondersteuning DBV015 BV JUS A1 Thematische experten
Attaché operaties civiele veiligheid (dossierbeheer) DBV020 BV IBZ A1 Dossierbeheerders
Attaché brandweerinspectie DBV023 BV IBZ A1 Controleurs / inspecteurs / auditors
Attaché algemene coördinatie en controlecel DBV027 BV IBZ A1 Experten organisatieondersteuning
Attaché inspectie vreemdelingenzaken (dossierbeheer) DBV031 BV IBZ A1 Analisten
Attaché beheer van het speciaal statuut - geschillen DBV039 BV BUZA A1 Dossierbeheerders
Attaché verwijdering (dossierbeheer) DBV040 BV IBZ A1 Dossierbeheerders
Attaché verwijdering - terugkeercoach DBV042 BV IBZ A1 Begeleiders
Attaché toegang en verblijf (dossierbeheer) DBV044 BV IBZ A1 Dossierbeheerders
Attaché vreemdelingenzaken - bewonerspsycholoog DBV045 BV IBZ A1 Begeleiders
Attaché asiel (dossierbeheer) DBV048 BV IBZ A1 Dossierbeheerders
Attaché veiligheid - Adjunct van het diensthoofd DBV051 BV BUZA A1 Strategisch adjuncten