Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Oude functies

In de ‘oude’ cartografie bevinden zich alle functiebeschrijvingen van het niveau A die zijn geclassificeerd voor 2021 (publicatie 19e onderhoudsgolf). Elke HR-dienst kan alle functiebeschrijvingen gebruiken, zelfs al zijn ze ooit opgemaakt door een andere organisatie.

Er zijn een aantal zoekfilters voorzien om je zo snel mogelijk tot een bruikbare lijst van functiebeschrijvingen te brengen zonder de inhoud al in detail te moeten nalezen.  Deze filters zijn functiefamilie, beroepscategorie, niveau/klasse en organisatie. Er kan ook gezocht worden op een functiecode of een woord in de functiebeschrijving. Ook een combinatie van deze zoekfilters is mogelijk.

De functiecode is opgebouwd uit 6 karakters: 3 letters en 3 cijfers. Oude functiebeschrijvingen beginnen met een letter D of met een letter I. ‘D’ betekent dat de functiebeschrijving werd opgesteld door en voor één federale organisatie. ‘I’ staat voor ‘interdepartementaal’ wat betekent dat de functie-inhoud van deze functiebeschrijvingen van toepassing is op meerdere organisaties.

 

Korte vs. lange versie van een functiebeschrijving

De korte versie bevat enkel de info van de rubrieken ‘identificatie van de functie’, ‘doel van de functie’, ‘resultaatgebieden’ en ‘positionering’. De lange versie bevat info uit alle rubrieken behalve ‘organigram’, ‘technische expertise’, ‘generiek competentieprofiel’ en rubriek 12, omdat deze rubrieken specifiek zijn voor de organisatie waar de functiebeschrijving gebruikt zal worden. Door te klikken op de titel van de functiebeschrijving ga je naar de korte versie, indien je de lange versie wenst te zien, klik je op het icoontje 'document'.

 

Functiebeschrijvingen van niveaus B, C en D

Tot op dit moment zijn functies van B, C en D niet officieel gepubliceerd. Het aanbod van functiebeschrijvingen B, C en D dat werd geactualiseerd in 2023 bevindt zich onder nieuwe functiebeschrijvingen.

 

Handleiding technische specificaties

Wie toegang heeft tot de back office van onze beheerstool en de technische mogelijkheden wil heropfrissen, kan de handleiding De federale cartografie – technische specificaties raadplegen.

Zoek naar functies

Resultaten weergeven voor :

216 Gevonden resultaten

Benaming (M/V) Code Beroepscat. Organisatie Niveau Familie
Adviseur-generaal managementondersteuning (overheidsbegroting en overheidsfinanciën) - Directeur DBB021 BB BOSA A4 Tactisch leidinggevenden
Adviseur-generaal begrotingsadvies - Directeur DBB036 BB BOSA A4 Tactisch leidinggevenden
Adviseur-generaal macrobudgettaire dienst DBB046 BB BOSA A4 Thematische experten
Adviseur-generaal rapportering federale boekhouding - Coördinator DBB070 BB BOSA A4 Tactisch leidinggevenden
Directeur-generaal financiën en budget DBB072 BB CDSCA A4 Strategisch leidinggevenden
Adviseur-generaal back office en systemen - Directeur DBB162 BB FIN A4 Tactisch leidinggevenden
Adviseur-generaal audit Agentschap van de Schuld - Directeur DBB163 BB FIN A4 Experten organisatieondersteuning
Adviseur-generaal deposito's, consignaties en verzetbetekeningen - Directeur DBB205 BB FIN A4 Tactisch leidinggevenden
Adviseur-generaal financiën en patrimonium - Directeur DBB403 BB HVW A4 Strategisch leidinggevenden
Adviseur-generaal financiële controle van de posten in het buitenland - Directeur DBB631 BB BUZA A4 Tactisch leidinggevenden
Adviseur-generaal B&B - Directeur DBB998 BB FIN A4 Tactisch leidinggevenden
Adviseur-generaal operationele eenheid - Directeur DBV022 BV IBZ A4 Tactisch leidinggevenden
Adviseur-generaal vreemdelingenzaken - Directeur gesloten centrum DBV025 BV IBZ A4 Tactisch leidinggevenden
Adviseur-generaal toegang en verblijf - Directeur DBV043 BV IBZ A4 Tactisch leidinggevenden
Adviseur-generaal asiel - Directeur DBV047 BV IBZ A4 Tactisch leidinggevenden
Adviseur-generaal private veiligheid - Directeur DBV108 BV IBZ A4 Tactisch leidinggevenden
Adviseur-generaal externe betrekkingen, verkiezingen, bevolking, identiteitskaarten - Directeur DBV130 BV IBZ A4 Tactisch leidinggevenden
Adviseur-generaal opvolging en ondersteuning - Directeur DBV139 BV IBZ A4 Tactisch leidinggevenden
Adviseur-generaal inlichtingenanalyse - Adjunct directeur DBV163 BV JUS A4 Strategisch leidinggevenden
Adviseur-generaal consulaire dossiers - Directeur DBV201 BV BUZA A4 Tactisch leidinggevenden
Adviseur-generaal communicatie financiën - Directeur DCO116 CO FIN A4 Strategisch leidinggevenden
Adviseur-generaal dienstverlening - Directeur DCO300 CO FIN A4 Tactisch leidinggevenden
Adviseur-generaal communicatie - Directeur DCO400 CO ECO A4 Strategisch leidinggevenden
Adviseur-generaal kwaliteit en veiligheid - Directeur DEC004 EC ECO A4 Tactisch leidinggevenden
Adviseur-generaal energiebeleid - Directeur DEC019 EC ECO A4 Tactisch leidinggevenden
Adviseur-generaal economische dossiers - Directeur DEC027 EC BUZA A4 Tactisch leidinggevenden
Adviseur-generaal controle en bemiddeling - Adjunct van de directeur-generaal DEC043 EC ECO A4 Tactisch leidinggevenden
Adviseur-generaal sociaal-economische studies - Afdelingshoofd DEC057 EC WASO A4 Tactisch leidinggevenden
Adviseur-generaal economisch advies DEC205 EC FIN A4 Tactisch leidinggevenden
Adviseur-generaal KMO-beleid - Directeur DEC522 EC ECO A4 Tactisch leidinggevenden